Jesteś tutaj: Start / Regulamin pływalni

Regulamin pływalni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OŻAROWIE

 1. KRYTA PŁYWALNIA "NEPTUN" ZWANA DALEJ PŁYWALNIĄ JEST WŁASNOŚCIĄ GMINY OŻARÓW.

 2. GŁĘBOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH BASENÓW WYNOSZĄ:

  • BASEN SPORTOWY: 120 DO 180 CM,

  • BASEN REKREACYJNY: 67 DO 116 CM,

  • BASEN HAMOWNIA: 64 CM.

 3. PŁYWALNIA CZYNNA JEST W DNI POWSZEDNIE OD 8.00 DO 21.00; W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA OD 9.00 DO 21.00.

 4. PRZED WEJŚCIEM NA TEREN PŁYWALNI ORAZ ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI UŻYTKOWANIA.

 5. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY, PRZEPISY "REGULAMINU", NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ZALECEŃ RATOWNIKÓW LUB SŁUŻB PORZĄDKOWYCH BĘDĄ USUNIĘTE Z TERENU OBIEKTU.

 6. WSZYSTKIE OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE OBIEKTU MUSZĄ NIEZWŁOCZNIE SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ KOMUNIKATOM OGŁASZANYM PRZEZ RADIOWĘZEŁ.

 7. NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

  • PALENIA TYTONIU I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH;

  • WNOSZENIA OPAKOWAŃ SZKLANYCH, OSTRYCH NARZĘDZI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH;

  • WSTĘPU OSOBOM KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH;

  • WPROWADZANIE I PRZEBYWANIA ZWIERZĄT;

  • WSTĘPU OSOBOM KTÓRYCH STAN ZDROWIA MOŻE STWARZAĆ ZAGROŻENIE UTONIĘCIA I NARAŻAĆ ZDROWIE INNYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI.

 8. DZIECI DO LAT 9 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE PŁYWALNI WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ.

 9. GRUPY ZORGANIZOWANE MUSZĄ MIEĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO INSTRUKTORA NA 15 UCZESTNIKÓW, ODPOWIEDZIALNEGO ZA SWOICH PODOPIECZNYCH PRZEZ CAŁY CZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE PŁYWALNI.

 10. INSTRUKTOR-OPIEKUN GRUPY PO WEJŚCIU NA HALĘ BASENOWĄ ZOBOWIĄZANY JEST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SZEFEM RATOWNIKÓW CELEM USTALENIA ZASAD KĄPIELI.

 11. KORZYSTANIE Z SZATNI JEST OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH.

 12. UŻYTKOWNICY PŁYWALNI SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZMIANY OBUWIA W HOLU GŁÓWNYM NA OBUWIE TYPU PLAŻOWEGO - "STREFA ZMIANY OBUWIA".

 13. NA HALI BASENOWEJ OBOWIĄZUJE STRÓJ KĄPIELOWY:
  • DLA KOBIET JEDNO LUB DWU CZĘŚCIOWY;

  • DLA MĘŻCZYZN KĄPIELÓWKI PRZYLEGAJĄCE DO CIAŁA;

  • DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW CZEPKI KĄPIELOWE.

 14. KAŻDY UŻYTKOWNIK BASENU ZOBOWIĄZANY JEST PRZED WEJŚCIEM DO HALI BASENOWEJ DO UMYCIA CAŁEGO CIAŁA MYDŁEM POD NATRYSKAMI ORAZ ODKAŻENIA STÓP W BRODZIKU.

 15. PRZY KORZYSTANIU Z ATRAKCJI BASENU A W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ZJEŻDŻALNI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ OBSŁUGI I DO AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI URZĄDZEŃ STARTOWYCH.

 16. NA TERENIE HALI BASENOWEJ ZABRANIA SIĘ:

  • BIEGANIA PO OBEJŚCIACH, DOJŚCIACH I SPYCHANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW DO WODY;

  • SKAKANIA DO WODY Z ROZBIEGU;

  • WSKAKIWANIA DO RURY ZJEŻDŻALNI PRZY ZAPALONYM CZERWONYM ŚWIETLE SYGNALIZACJI;

  • KONSUMPCJI ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA TERENIE HALI BASENOWEJ;

  • WRZUCANIA DO WODY NACZYŃ, RESZTEK JEDZENIA I WSZELKICH PRZEDMIOTÓW OBCYCH;

  • NISZCZENIA WYPOSAŻENIA I ZANIECZYSZCZANIA WODY BASENOWEJ;

  • UŻYWANIA MYDŁA I INNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH;

  • WNOSZENIA RĘCZNIKÓW, KLAPEK I PŁASZCZY KĄPIELOWYCH.

 17. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ OSOBOM, KTÓRYCH OZNAKI ZEWNĘTRZNE WSKAZUJĄ NA CHOROBY SKÓRY, GRZYBICĘ, BRODAWICĘ, RUMIEŃ, RÓŻĘ ITP., OTWARTE SKALECZENIA, CHOROBY ZAKAŹNE, TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY, BRAK HIGIENY OSOBISTEJ, PADACZKĘ, CZĘSTE INIEKCJE DOŻYLNE NA KOŃCZYNACH GÓRNYCH, TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU, ZABURZENIA RÓWNOWAGI, AGRESYWNE ZACHOWANIE SIĘ - POWYŻSZE.

 18. OSOBY O NIESTABILNYM STANIE ZDROWIA POWINNY KORZYSTAĆ Z PŁYWALNI ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ PO KONSULTACJI ZE SWOIM LEKARZEM. ZA SKUTKI ZDROWOTNE PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE PŁYWALNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 19. WSZELKIE SKALECZENIA, URAZY ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ DYŻURNEMU RATOWNIKOWI.

 20. ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH ODPOWIADA INSTRUKTOR PROWADZĄCY ZAJĘCIA.

 21. ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB INDYWIDUALNIE KORZYSTAJĄCYCH Z BASENÓW ODPOWIADAJĄ RATOWNICY.

 22. W CZASIE ZAWODÓW LUB INNYCH IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZATOR WYNAJMUJĄCY BASEN ODPOWIADA I ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKIM UCZESTNIKOM IMPREZY.

 23. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BASENÓW NIE MOGĄ PRZENIEŚĆ TEGO UPRAWNIENIA NA OSOBY TRZECIE.

 24. RATOWNICY PEŁNIĄCY DYŻUR W PŁYWALNI SPRAWUJĄ OGÓLNY NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM "REGULAMINU" PŁYWALNI. WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z BASENÓW ZOBOWIĄZANE SĄ DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ ICH NAKAZOM.

 25. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI PŁYWALNI POBIERANA BĘDZIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM CENNIKIEM.

 26. OPŁATA ZA PIERWSZY "CYKL"1-GODZINNY POBYTU POBIERANA JEST Z GÓRY I NIE PODLEGA ZWROTOWI.

 27. ROZLICZENIE POBYTU W BASENIE ODBYWA SIĘ PO PRZEJŚCIU PRZEZ BRAMKĘ PRZY KASIE Z DOLICZENIEM CZASU PONAD DŁUGOŚĆ "CYKLU" W ROZLICZENIU 5 MINUTOWYM.

 28. FAKTURY ZA USŁUGI KRYTEJ PŁYWALNI MOŻNA OTRZYMAĆ NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONEGO PARAGONU FISKALNEGO.

 29. ZA ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE WYPOSAŻENIA PŁYWALNI OBOWIĄZUJE ODPŁATNOŚĆ W WYSOKOŚCI 100% WARTOŚCI SZKODY.

 30. ZA ZGUBIENIE PASKA Z ELEKTRONICZNYM CZYTNIKIEM UŻYTKOWNIK OBOWIĄZANY JEST ZAPŁACIĆ OPŁATĘ KARNA W WYSOKOŚCI 100ZŁ.

 31. ZA ZGUBIENIE ŻETONU OD SZATNI UŻYTKOWNIK OBOWIĄZANY JEST ZAPŁACIĆ OPŁATĘ KARNĄ W WYSOKOŚCI 30 ZŁ.

 32. KIEROWNICTWO PŁYWALNI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGUBIONE NA TERENIE OBIEKTU PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE.

 33. KIEROWNICTWO PŁYWALNI NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI SPOWODOWANE NIE PRZESTRZEGANIEM REGULAMINU.

 34. SKARGI I WNIOSKI MOŻNA ZGŁASZAĆ CODZIENNIE W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00 W ADMINISTRACJI.

KIEROWNIK KRYTEJ PŁYWALNI "NEPTUN" W OŻAROWIE

Zbigniew Mistrzyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-23
Data publikacji:2016-08-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12210