Jesteś tutaj: Start / Jakość wody

Jakość wody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat o jakości wody basenowej 08.2023

31 sierpnia 2023

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
W KRYTEJ  PŁYWALNI  „NEPTUN” W OŻAROWIE

Na podstawie wyników badań bakteriologicznego i fizykochemicznego wody z dn. 31.07.2023 r. oraz 21.08.2023r. podaje się do wiadomości, że jakość wody basenowej w Krytej Pływalni „Neptun” przy ul. Ostrowieckiej 4A w Ożarowie w nieckach basenowych oraz pod natryskami spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016)

Komunikat o jakości wody basenowej 07.2023

31 lipca 2023

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
W KRYTEJ  PŁYWALNI  „NEPTUN” W OŻAROWIE


Na podstawie wyników badań bakteriologicznego i fizykochemicznego wody z dn. 24.07.2023 r. podaje się do wiadomości, że jakość wody basenowej w Krytej Pływalni „Neptun” przy ul. Ostrowieckiej 4A w Ożarowie w nieckach basenowych spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016)
Informujemy, że w próbkach ciepłej wody użytkowej pobranej z natrysku damskiego i natrysku męskiego w dniu 03.07.2023 r.  stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii Legionella. Niezwłocznie przeprowadzono trzykrotne przegrzanie c.w.u. w zasobniku oraz systemie natrysków do temperatury 70oC, a następnie przeprowadzono dezynfekcję instalację ciepłej wody użytkowej  dwutlenkiem chloru.

Kierownik Krytej Pływalni "Neptun"
mgr inż. Zbigniew Mistrzyk        

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ 2023

21 kwietnia 2023

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
W KRYTEJ  PŁYWALNI  „NEPTUN” W OŻAROWIE


Na podstawie Zbiorczej Rocznej oceny jakości wody na Krytej Pływalni "Neptun" PPIS w Opatowie z dnia 20.02.2023r.  oraz bieżących wyników badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody podaje się do wiadomości, że jakość wody basenowej w Krytej Pływalni „Neptun” przy ul. Ostrowieckiej 4A w Ożarowie w nieckach basenowych spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Kierownik Krytej Pływalni "Neptun"
mgr inż. Zbigniew Mistrzyk

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

31 stycznia 2023

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
W KRYTEJ  PŁYWALNI  „NEPTUN” W OŻAROWIE

 Na podstawie wyników badań bakteriologicznego i fizykochemicznego wody z dn. 19.01.2023 i 22.01.2023 r. podaje się do wiadomości, że jakość wody basenowej w Krytej Pływalni „Neptun” przy ul. Ostrowieckiej 4A w Ożarowie w nieckach basenowych spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ 19.01.2023

20 stycznia 2023

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
W KRYTEJ  PŁYWALNI  „NEPTUN” W OŻAROWIE

 
Na podstawie wyników badań bakteriologicznego i fizykochemicznego wody z dn. 19.01.2023 r. podaje się do wiadomości, że:
1. Jakość wody w basenie sportowym spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016)
2. W niecce basenu i systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Trwają działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa. Basen rekreacyjny zostaje wyłączony z eksploatacji do czasu wyeliminowania zanieczyszczenia.

 
Kierownik Krytej Pływalni "Neptun"
mgr inż. Zbigniew Mistrzyk

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ 2022

8 lipca 2022

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
W KRYTEJ  PŁYWALNI  „NEPTUN” W OŻAROWIE
 
Na podstawie wyników badań bakteriologicznego i fizykochemicznego wody z dn. 04.07.2022 r. podaje się do wiadomości, że jakość wody basenowej w Krytej Pływalni „Neptun” przy ul. Ostrowieckiej 4A w Ożarowie w nieckach basenowych spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016)

 
Kierownik Krytej Pływalni "Neptun"
mgr inż. Zbigniew Mistrzyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-20
Data publikacji:2019-09-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Zbigniew Mistrzyk
Liczba odwiedzin:6368